ZAPOMNIJCIE
O WSZYSTKIM
CO DOTYCHCZAS
ZOBACZYLIŚCIE

TO BYŁA
ILUZJA
!

SZTUCZNE
SPOŁECZEŃSTWO,
KTÓRE ZYSKAŁO
WIZUALNĄ
FORMĘ

PSEUDO ŚWIAT,
KTÓRY
MOŻNA JEDYNIE
PODZIWIAĆ

ZESTAW ILUZJI,
W KTÓRE ŚLEPO
UWIERZYLIŚMY

CYWILIZACJA KŁAMSTWA,
KTÓRA DĄŻY
DO POSTĘPU
JEDYNIE W SFERZE
MATERIALNEJ

SZTUCZNE IDEAŁY
I AMBICJE, KTÓRE ZOSTAŁY
DLA NAS ZDEFINIOWANE
ORAZ ZAPROJEKTKOWANE
PRZEZ SYSTEM

TECHNOLOGIE
MIAŁY NAS WYZWOLIĆ,
ZAMIAST TEGO
UPROŚCIŁY
RZECZYWISTOŚĆ
I UMOŻLIWIŁY
JEJ MANIPULACJĘ

POLEGAMY
NA ILUZJI POŁĄCZENIA,
PRZEZ CO
ODŁĄCZYLIŚMY
SIĘ O SIEBIE

INTERNET
POCHŁONĄŁ
NASZE
OSOBOWOŚCI

KRYZYS, Z KTÓRYM
SIĘ BORYKAMY
NIE JEST KRYZYSEM
POLITYCZNYM CZY EKONOMICZNYM

TO KRYZYS
NASZEJ
ŚWIADOMOŚCI

NIGDY NIE
UDA NAM SIĘ ZMIENIĆ
RZECZYWISTOŚCI
POPRZEZ
WALKĘ Z JEJ OBECNĄ FORMĄ

MUSIMY WIĘC
ZACZĄĆ WSPÓLNIE
BUDOWAĆ NOWY SYSTEM,
KTÓRY NATURALNIE SPRAWI,
ŻE STARY STANIE
SIĘ PRZESTARZAŁY

OBUDŹCIE SIĘ
MARZYCIELE

NADCHODZI
NOWY ŁAD

NADSZEDŁ CZAS,
ABY ODŁĄCZYĆ SWOJĄ
ŚWIADOMOŚĆ
OD FAŁSZYWEJ
RZECZYWISTOŚCI

NADSZEDŁ CZAS,
ABY UKIERUNKOWAĆ
ROZWÓJ TECHNOLOGII
NA RELIZACJĘ
NASZYCH POTRZEB

NADSZEDŁ CZAS,
ABY PODĄŻAĆ
ZA WARTOŚCIAMI,
KTÓRE WZNIOSĄ NAS
PONAD DZIKIE ŻĄDZE
POSIADANIA

Chcesz dowiedzieć się więcej?

MANIFEST RADICALZZ

Chcesz do nas dołączyć?

FREEDOM CLUB

Chcesz szerzyć idee wolności?

MATERIAŁY PROPAGANDOWE

Chcesz poznać lepiej Radicalzz?

EWOLUCJA RADICALZZ

Chcesz się z nami skontaktować?

KONTAKT