FREEDOM
CLUB

CZYM JEST FREEDOM CLUB?

Freedom Club to społeczność ludzi nowej ery, którzy wierzą w miłość, rozwój, prawdę, indywidualność oraz niosą ze sobą pokój i wzajemny szacunek na linii człowiek - natura.
DLACZEGO SPOŁECZNOŚĆ ZOSTAŁA POWOŁANA DO ŻYCIA?

Zadaniem społeczności jest wzajemne wsparcie na wspólnej drodze, której celem jest rozwój oraz poszerzenie świadomości, którą następnie użyjemy jako naszą największą siłę umożliwiającą nam odłączenie się od systemu.

CEL
SPOŁECZNOŚCI

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ JAKO SPOŁECZNOŚĆ

Naszą ambicją jest stworzenie nowych wzorców kulturowych, które pozwolą nam porzucić ograniczenia blokujące nasz potencjał rozwojowy.

W efekcie pozwoli nam to poczuć, dostrzec, usłyszeć i zrozumieć lepiej otaczający nas świat i wrócić do harmonii z naturą.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ SYTUACJA NA ŚWIECIE JEŚLI TA SPOŁECZNOŚĆ NIE ZOSTANIE POWOŁANA DO ŻYCIA?

Rzeczywistość pełna kłamstw doprowadzi nas do załamania psychicznego, zatracimy sens życia na rzecz realizacji systemowych celów, a nasza planeta poddana zostanie całkowitej degradacji.
JAK ZMIENI SIĘ ŚWIAT DZIĘKI TEJ SPOŁECZNOŚCI?

W pierwszej kolejności zmienisz się Ty, a to klucz do wprowadzania zmian w świecie.

JAKI WPŁYW SPOŁECZNOŚĆ MOŻE MIEĆ NA ŻYCIE JEJ CZŁONKÓW?

Społeczność na wspólnej drodze poszerzania swojej świadomości nauczy swoich członków otwartości serca, doświadczenia spokoju oraz czerpania radości z tego co już posiadamy, a nie co moglibyśmy mieć.

WARTOŚCI, KTÓRE
WYZNAJEMY

PRZYŚWIECAJĄ NAM NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI:

♦ MIŁOŚĆ, ponieważ jest to największa moc sprawcza, posiada w sobie energie stworzenia i niesie pokój. Miłość to puls wszechświata. Bez miłości w sercu nie da się budować świata, który ma być nią przepełniony.

♦ KREATYWNOŚĆ, jako nasza najwyższa natura

♦ PRAWDA, gdyż tylko ona istnieje

♦ RÓWNOŚĆ, ponieważ wszyscy jesteśmy
w pierwszej kolejności ludźmi

♦ ROZWÓJ, jako jedyna słuszna droga
ku poszerzeniu naszej świadomości

♦ UCZCIWOŚĆ, ujawniająca się poprzez
zrównoważoną wymianę we wzajemnych stosunkach

♦ WIARA w nasz wspólny cel, w Ciebie i Twoje możliwości. Wiara niesie za sobą nadzieję, tylko z nią na pokładzie to co wspólnie tworzymy na pewno się uda
W JAKI SPOSÓB CZŁONKOWIE TRAKTUJĄ SIĘ WZAJEMNIE?

Dokładnie w taki sposób, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

W JAKI SPOSÓB WARTOŚCI POZWOLĄ NAM OSIĄGNĄĆ CEL?

Wartości są trzonem naszej działalności, przez ich pryzmat kreujemy i rozwijamy się.

W JAKI SPOSÓB KOMUNIKUJEMY SWOJE WARTOŚCI?

Poprzez tworzenie kultury i rytuałów, które pomagają je propagować i kultywować.

KTO MOŻE
DO NAS DOŁĄCZYĆ

NO WŁAŚNIE, KTO?

Każdy, kto ma poczucie, że w otaczającym nas świecie dzieje się coś niedobrego, jednocześnie jest otwarty na na rozpoczęcie procesu zmiany.

JAKIE CECHY ŁĄCZĄ CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI?

Otwartość, odwaga oraz niezgoda wobec panującego systemu.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA OPISAĆ CZŁONKÓW KLUBU?

Ludzie nowej ery, cywilizacja światła i miłości.

JAK DEFINIOWANA JEST RÓŻNORODNOŚĆ W RAMACH SPOŁECZNOŚCI?

W ramach Freedom Club wyznajemy całkowitą równość, u nas każdy w pierwszej kolejności jest istotą ludzką, bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy upodobania.

JAK DO NAS
DOŁĄCZYĆ

PROCES DOŁĄCZENIA DO KLUBU

Aby dołączyć, wystarczy, że wyślesz pod numer
+ 48 664 027 366
SMSa o treści: DOŁĄCZAM
Koszt wiadomości według stawek operatora, zero ukrytych kosztów.

W odpowiedzi otrzymasz adres oraz hasło do strony klubu.

CO ZYSKUJESZ JAKO CZŁONEK KLUBU?

Jako członek uzyskasz dostęp do wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą Ci lepiej zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje system. Klub jest również platformą swobodnej wymiany myśli, z ludźmi którzy nadają na tych samych falach.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ OD SPOŁECZNOŚCI?

Jako grupa rozbudzimy w Tobie entuzjazm, z nami uwierzysz, że zmiana jest możliwa.

SKĄD CZERPIEMY FINANSOWANIE

Nasze działania finansowane są poprzez dotacje, granty oraz kampanie crowdfoundingowe. Planujemy wprowadzić również składki członkowskie, które pokrywać będą koszty operacyjne klubu.
RODZAJE CZŁONKOSTWA

W ramach klubu zdefiniowane zostały następujące typy członkostwa, które zależne są od stopnia zaangażowania w realizację naszego celu:

OBSERWATOR - masz na oku nasze działania, wciąż jeszcze zastanawiasz się nad swoim udziałem i formą aktywności

SOFT - wspierasz społeczność poprzez rozpowszechnianie idei i materiałów propagandowych, werbujesz nowych członków, uczestniczysz w spotkaniach i wspólnych celebracjach

♦ MEDIUM - dzielisz się swoimi talentami, które wspierają proces realizacji naszego celu, wspierasz innych członków społeczności

HARD - poświęcasz się idei, działasz dzięki wsparciu społeczności

JESZCZE SIĘ
ZASTANAWIASZ?

Nie ma nad czym, wyślij SMS o treści DOŁĄCZAM pod numer + 48 664 027 366
Koszt wiadomości według stawek operatora, zero ukrytych kosztów