MANIFEST
RADICALZZ

Manifest ten ma formę otwartą,
rozwija się i poszerza razem z naszą świadomością.  

Czas powiedzieć to na głos.  
To, w czym przyszło nam dotychczas funkcjonować nie działało.

Załamały się wzorce, które ukształtowały naszą cywilizację.  
Goniliśmy ślepo iluzję, funkcjonowaliśmy po omacku w rzeczywistości, która została dla nas sztucznie wykreowana, a jej jedynym przeznaczeniem było definiowanie i projektowanie dla nas ideałów i ambicji, które służyły realizacji potrzeb systemu.

CZYM JEST SYSTEM
I JAKIE MA POTRZEBY

System to monolityczna globalna organizacja składająca się z szeregu organizacji współpracujących na zasadzie kooperacji lub rywalizacji.

W tym układzie, my ludzie jesteśmy na samym dole piramidy, jako trybik, który zasila całą konstrukcję.
Warto wiedzieć, że celem systemu nigdy nie było i nie będzie zaspokojenie naszych potrzeb, zasady, które w nim obowiązują działają w drugą stronę. To my musimy dostosować się do systemu, który przewodzony jest nie przez ideologię, a chciwość oraz chęć kontroli.  

Zostaliśmy mimowolnie uwikłani i wciągnięci w sieć zasad i regulacji, a nasz los w dużej mierze zależy od osób, na których decyzje nie możemy w żaden sposób wpłynąć.  

NADSZEDŁ
CZAS

Nadszedł czas, aby zacząć otwarcie krytykować wzorce kulturowe, które kształtują naszą rzeczywistość. Kulturę kłamstwa, nienawiści i śmierci. Kulturę, która propagowała postęp jedynie w sferze materialnej.

Kryzys, z którym się dziś borykamy nie jest kryzysem politycznym czy ekonomicznym, to kryzys naszej świadomości. Odłączyliśmy się od samych siebie oraz od ludzi dookoła nas.

Technologie miały nas wyzwolić, zamiast tego zniszczyły, uprościły i umożliwiły manipulację rzeczywistości, w której funkcjonujemy i w którą bezkrytycznie uwierzyliśmy.

Internet pochłonął nasze osobowości, wrzucił nas w pętle nieustających gratyfikacji, czyli sztucznie wywołanego poczucia szczęścia, którego zamiast w swoim sercu, szukamy w świecie zewnętrznym.

Zapomnieliśmy, że jesteśmy istotami żyjącymi, a nie produkującymi. Zgubiliśmy gdzieś po drodze radość z samego faktu, że istniejemy.

Nadszedł czas, aby zaakceptować rzeczywistość taką jaka jest, przestać wierzyć w sztucznie wykreowane poczucie stabilności, które ma na celu zagłuszenie naszego strachu przed niepewną przyszłością. Fakt jest taki, że nic nie jest pewne, ponieważ wszystko nieustająco się zmienia, a w szczególności Ty!

OBUDŹCIE SIĘ
MARZYCIELE

To co stoi przed nami to apokalipsa, co z greckiego 'apokalypsis' oznacza zdjęcie zasłony i objawienie, które ujawni kłamstwa na jakich została zbudowana nasza cywilizacja. Doprowadzi nas to do przewartościowania kulturowego i pozwoli wyzbyć się głęboko utartych wzorców, które ograniczały nasz potencjał rozwojowy.  

To jest ten moment, kiedy poprzez odłączenie swojej świadomości od zakłamanej rzeczywistości, na nowo możemy zbudować w sobie percepcję tego kim tak na prawdę jesteśmy.
To jest ten moment, w którym możemy zacząć ukierunkowywać rozwój technologii na realizację naszych potrzeb poprzez krytyczne spojrzenie na jej nieustający rozwój.

To jest ten moment, w którym możemy spojrzeć na siebie jak na równego członka globalnego ekosystemu i przestać odbierać się jako odrębny byt.

To jest ten moment, aby cierpienie przemienić w radość, wyjść z zapaści i skończyć z rosnącymi niepokojami.

Uwolnijmy wszelkie wątpliwości i zacznijmy działać z poczuciem pewności.

NADCHODZI
NOWY ŁAD

Nigdy nie uda nam się zmienić rzeczywistości poprzez walkę z jej obecną formą. Walka to regres do poziomu zwierząt. Radykalną zmianę wprowadzić do świata można jedynie poprzez budowę nowego systemu, który sprawi, że stary stanie się przestarzały.

A teraz wyobraź sobie świat, w którym jesteś, widzisz, słyszysz, rozumiesz i czujesz więcej, wracasz do harmonii z naturą i zaprzestajesz jej nadmiernej eksploatacji. Świat, w którym żyjesz niezależnie i według własnego tempa, a sztucznie wykreowane cele i ambicje przestają dla Ciebie istnieć, wszystko co Cię otacza zbudowane jest na miłości i prawdzie.

Świat, w którym edukacja skupiona jest na poznawaniu i wiecznym rozwoju, a ciekawość i wyobraźnia są Twoimi największymi cnotami.
Świat, w którym uwalniasz swoją świadomość od narzuconych przez kulturę ograniczeń i zaczynasz działać w pełnej swobodzie, wyzwalając w sobie poczucie spełnienia i szczęścia, którymi emanujesz i dzielisz się ze wszystkimi dookoła.

Świat, w którym technologie wspomagają Twój rozwój, gdyż Twoje potrzeby dyktują kierunek ich postępu.

Świat, w którym dobra materialne nie są wyznacznikiem dobrobytu, stają się wręcz bezwartościowe, a Ty odkrywasz w końcu, że największym bogactwem jest drugi człowiek, a Wasze relacje regulowane są prawem równości pomiędzy dawaniem i otrzymywaniem.

ZESTAW
WARTOŚCI

Dawne ludzkie koncepcje i wartości materialne muszą stać się przestarzałe, inaczej nadal kierować nami będą prymitywne pobudki.
Potrzebne nam są wartości, które wniosą nas ponad dzikie żądze posiadania, wartości duchowe, którymi zaczniemy dzielić się z bliźnimi i na ich fundamencie budować nowy ład.

MIŁOŚĆ
ponieważ jest to największa moc sprawcza, posiada w sobie energie stworzenia i niesie pokój. Miłość to puls wszechświata.
Bez miłości w sercu nie da się budować świata, który ma być nią przepełniony.

PRAWDA,
gdyż tylko ona istnieje

KREATYWNOŚĆ,
jako nasza najwyższa natura

RÓWNOŚĆ,
ponieważ wszyscy jesteśmy
w pierwszej kolejności ludźmi

ROZWÓJ,
jako jedyna słuszna droga
ku poszerzeniu naszej świadomości

UCZCIWOŚĆ,
ujawniająca się poprzez
zrównoważoną wymianę we wzajemnych stosunkach

To wszystko podszyte musi być WIARĄ
w Ciebie i Twoje możliwości,
wtedy to co wspólnie tworzymy na pewno się uda.

PROGRAM
TRANSFORAMCJI

Wszystkie koncepcje transformacji ludzkości początkowo postrzegane były negatywnie.

Transformacja w ujęciu Radicalzz rozbita została na etapy. Zadaniem każdego z nich jest budowa narzędzi, które umożliwią nam wytworzenie, a następnie demokratyzację pozytywnych alternatyw.

ETAP PERNAMENTNY - edukacja i zwiększanie świadomości oraz wytwarzanie nowych wzorców kulturowych, które pozwolą nam stopniowo porzucać ograniczenia blokujące nasz potencjał rozwojowy.

ETAP PIERWSZY - wyłączenie z systemu platform do komunikacji.

Krok ten pozwoli nam odłączyć się od fałszywej rzeczywistości i uodpornić na manipulację. Narzędziem, które utoruje nam ku temu drogę będą zero emisyjne media społecznościowe, stworzone w oparciu o paradygmat świadomego projektowania.

ETAP DRUGI - osłabienie roli pieniądza jako jednostki transakcyjnej w ramach systemu, wprowadzenie alternatywy w postaci nowego nośnika wymiany wartości.

Dotychczasowe rozliczenia oraz szacowanie wartości produktu lub usługi nie zawierały w sobie kluczowej zmiennej - wpływu na środowisko. Dzięki włączeniu jej do procesu kalkulacji uda nam się stopniowo zmniejszyć popyt na produkty wytwarzanie z brakiem poszanowania wobec zasobów planety. Rozwiązanie takie niesie również za sobą obligatoryjną deklarację zapewnienia transparentności procesu produkcji.
ETAP TRZECI - zmniejszenie konsumpcji w ramach systemu.

Jako konsumenci posiadamy prawo do naprawy, które w obecnym systemie jest nieustająco łamane. Zabiegi takie jak spisek żarówkowy, czyli celowe skracanie żywotności produktów, odbija się na nas bezpośrednio wywierając wieczną presję pracy i zaspakajania sztucznie wykreowanych potrzeb.

Kluczowe na tym etapie będzie ożywienie kultury i infrastruktury skupionej wokół naprawiania oraz popularyzacja rozwiązań gospodarki cyrkularnej.

ETAP CZWARTY - wyłącznie z systemu łączności

Stworzenie alternatywy dla globalnych rozwiązań w postaci lokalnych sieci społecznościowych.

ETAP PIĄTY - wyłącznie z systemu energii

Umożliwienie funkcjonowania "off the grid", całkowite zerwanie z nieodnawialnymi źródłami energii oraz rozbudowa technologii umożliwiających jej magazynowanie.

Wymienione etapy mają prawo ewaluować w toku pracy realizacją ich założeń. Wynika to faktu, iż nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć jakie nowe strumienie myślowe oraz talenty obudzi w nas zbiorowe poszerzenie świadomości.

TUKO
PAMOJA

Wyobraź sobie, że jesteś w więzieniu, jedyne o czym marzysz to ucieczka.

Jak ją zorganizować?

Konieczne będzie wykopanie tunelu pod ziemią. Jeden człowiek nie jest w stanie tego zrobić, ale wyobraź sobie, że nad tym samym celem pracuje dziesięć albo nawet dwadzieścia osób - jeśli pracują razem, jeśli każdy z nich wspiera się wzajemnie, będą w stanie wspólnymi siłami dokończyć tunel i uciec.

Co więcej, nikt nie jest w stanie uciec z więzienia bez pomocy tych którym udało się to już wcześniej. Jeden więzień nie jest w stanie znaleźć i nawiązać kontaktu z takimi ludźmi, potrzebna jest organizacja, która to umożliwi.
W języku Swahli jest powiedzenie 'Tuko Pamoja', które w dosłownym tłumaczeniu oznacza 'jesteśmy razem', jesteśmy grupą i siłą, dzielimy poczucie celu oraz motywacji.

Moment, w którym Twoje wartości stają się Twoim celem, a obranej drodze przyświeca pasja i empatia, Tuko Pamoja sprawi, że odniesiemy sukces, ponieważ będziemy w tym razem.

PODPISZ
MANIFEST

Weryfikacja czy nie jesteś robotem. Podaj termin realizacji agendy Zrównoważonego Rozwoju

ZOBACZ PODPISY

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI

POBIERZ MATERIAŁY PROPAGANDOWE